โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024 16:33

ประเมินเมนูอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

เขียนโดย...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
    นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมทีมงาน โรงพยาบาลนาหมื่น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกประเมินส่งเมนูอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพของกรมอนามัย ตามเกณฑ์ของอำเภอสุขภาพดี จำนวน 6 ร้าน

อ่าน 692 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu