โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2024 09:45

สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่เก็บตัวอย่างปลาเพื่อตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ

เขียนโดย...

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับตัวอย่างปลาเกร็ดขาว ในพื้นที่ฮ่าเภอบาหมื่น ซึ่งเก็บจากแม่น้ำต่างๆ ทั้ง 4 ตำบล นำไปตรวจหาพยาธิไบ้ไม้ตับ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกสถานบริการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดหาปลา และขอขอบคุณประชาชนที่ตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง ผลการตรวจปลา จะใช้เป็นข้อมูลในการป้องกับแลควบคุมโรคต่อไป

อ่าน 43 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu