โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2024 13:26

มอบป้ายที่ทำการสถานีสุขภาพ (Health Station)

เขียนโดย...

วันที่ 26 มิถุนายน 2567
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น มอบป้ายที่ทำการสถานีสุขภาพ (Health Station) จำนวน 8 จุด สำหรับบริการตรวจเชคสุขภาพ เพื่อประเมินดัชนีชี้วัดทางสุขภาพให้แก่ประชาชน กิจกรรม ดังนี้
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว หาดัชนีมวลกาย ( BMI)
2. วัดระดับความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
3. ประเมินการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ประเมินสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้า ความเสียงฆ่าตัวตาย
5. ให้ความรู้คำแนะนำด้านสุขภาพส่งต่อหากห่งความเสี่ยง

อ่าน 51 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu