โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพุธ, 13 กันยายน 2023 15:48

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่านรับบริจาคโลหิตพื้นที่อำเภอนาหมื่น

เขียนโดย...
13 กันยายน 2566  เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลน่าน และกิ่งกาชาดนาน้อย & นาหมื่น รับบริจาคโลหิตประชาชนชาวนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น โดยมี นางสาวศิริพร กันธิยะ (นายอำเภอนาหมื่น) และทีมงาน ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก ได้รับการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  โรงพยาบาลนาหมื่น และเครือข่ายเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอนาหมื่น อสม. และ จิตอาสา รวม 20 คน เพื่อร่วมให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยมีประชาชนชาวนาหมื่นร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ จำนวน 109 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 32,700 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
อ่าน 124 ครั้ง

Image Gallery

Design by: www.diablodesign.eu