โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:54

มอบเกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้สถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID FREE Setting NAN

เขียนโดย...

16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศปก.อ.อำเภอนาหมื่น นำโดย นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.นาหมื่น และส่วนราชการอำเภอนาหมื่น ลงพื้นที่ตำบลปิงหลวง เพื่อมอบเกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้สถานประกอบการลงทะเบียน เข้าร่วม ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID FREE Setting NAN เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ การดำเนินกิจการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุดทั้งในตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ปิงหลวง และ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้มอบใบรับรองสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 37 แห่ง โดยผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พักให้ความร่วมมือในการประเมิน และรับคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงเป็นอย่างดี และจะมีการมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการใน ต.บ่อแก้ว และนาทะนุง ต่อไป

อ่าน 307 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu