โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:32

รพ.สต.บ้านหลักหมื่นจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

เขียนโดย...

วันที่ 10  ธันวาคม  2564 รพ.สต.บ้านหลักหมื่น ได้ประชุมพัฒนาศักยภาพอสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 โดยมี พันจ่าเอก พิฌาน ดวงดีแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน อบต.นาทะนุง เข้าร่วมประชุมด้วย มีกิจกรรม ดังนี้
1. อสม.จิตอาสา ทำความสะอาด รพ.สต.
2. อสม.ออกกำลังกาย
3. ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
4. ผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องวัคซีน ป้องกันโควิด-19
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.ทุกคน ที่มีจิตอาสา ร่วมพัฒนา รพ.สต.ไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ

อ่าน 494 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu