โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (20)

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 10:25

COVID Free Setting

เขียนโดย...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ COVID  Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้ผู้มารับบริการ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ พร้อมให้ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความปลอดภัยรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.30 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลนาทะนุง ณ อาคารสำนักสงฆ์บ้านสันป่าสัก รพ.สต.นาทะนุง และ อาคารอเนกประสงค์วัดนาทะนุง เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 92 dose และ เข็ม 2 จำนวน 214 dose รวมเป็น 306 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
 ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลนาทะนุง และผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2021 10:17

ตรวจแนะนำร้านค้าและสถานประกอบการ

เขียนโดย...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ลงพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว เพื่อตรวจแนะนำ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ร้านเสริมสวย ร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ และปั้มน้ำมัน เพื่อชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมควบคุมโรคจังหวัดน่าน โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลัก New Normal และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด พร้อมกับลงประเมิน ร้านค้า และสถานประกอบการที่สมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วม Covid Free Setting NAN จำนวน 14 ร้าน เพื่อยกระดับสถานประกอบการ และลดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร้านที่ผ่านการประเมิน จะได้รับมอบใบประกาศ ต่อไป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.นาหมื่น ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลปิงหลวง และตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และไม่สะดวกไปรับวัคซีน ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย (syringe) ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Astrazenega เข็มแรก แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 87 dose เข็ม 2 จำนวน 354 dose รวมเป็น 441 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน 

ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลปิงหลวง และเมืองลี ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2021 15:42

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สสจ.น่าน

เขียนโดย...

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Page 2 of 2

Design by: www.diablodesign.eu